Observatori

Observatori per a la qualitat del turisme al Maresme

L'Observatori per a la Qualitat del Turisme al Maresme és una eina d'anàlisi socioeconòmic - turístic, termòmetre dels indicadors més rellevants del nostre territori, i que té com a objectiu central conèixer en profunditat la realitat turística del Maresme, amb informació actualitzada i comparativa, per a orientar la planificació, el seguiment i l'avaluació de les polítiques actives de turisme i desenvolupament local, fent la comarca del Maresme més competitiva en aquest sector.